fbpx

A munkaképesség mérésének története 

Szerző: 2023. márc 2.TudásBank

A munkaképesség-kutatás Finnországban az 1990-es években indult a munkaerő idősödésének kihívásai miatt. Az idősebb munkavállalók (55+) foglalkoztatási rátája 40% alatti volt, a korengedményes nyugdíjazás és a rokkantsági nyugdíj pedig meglehetősen gyakori volt számos európai országban. Az 1990-es években kidolgozták a munkaképesség koncepcióját és módszereit, és széles körű nemzetközi kutatási tevékenység indult. Létrehozták a munkaképesség átfogó modelljét azzal a céllal, hogy megakadályozzák a kor előrehaladtával a munkaképesség csökkenését. A munkaképesség befolyásolása azonban bonyolult és nehéz feladat, amely hatással van az emberi erőforrásra, a munkabeosztásra és a menedzsmentre. Ezért csak korlátozott számú intervenciós tanulmány mutatta ki a munkaképesség javulását az idősödés során. 

A népesség és a munkaerő idősödése volt a fő oka a munkaképesség-kutatás elindításának az 1980-as évek elején, és a foglalkozás-egészségügyi kutatás átfogó koncepcióját dolgozta ki a Finn Foglalkozásegészségügyi Intézet (FIOH). Az idősebb munkavállalók (55–64 évesek) foglalkoztatási rátája számos európai országban 2003-ban 41% körüli volt, széles körben alkalmazták a korengedményes nyugdíjazási lehetőségeket, így az idősebb munkavállalóknak csak egy kis része ment nyugdíjba a hivatalos nyugdíjkorhatár elérésével. Bár a helyzet javult, és sok országban nyugdíjreformokat hajtottak végre, továbbra is komoly aggodalomra ad okot, hogy az idősebb munkavállalók hogyan tudnak vagy fognak tovább dolgozni. A munka világának jelenlegi változásai, a globalizáció, a digitalizáció és az új technológiák, valamint a magasabb minőségi és termelékenységi követelmények mindenki számára, de különösen az idősebb munkavállalók számára világszerte kihívásokat jelentenek. Ezért a foglalkoztatási és szociálpolitika fókuszában továbbra is a nem csak az időskori, hanem a teljes életciklus során vizsgált emberi munkaképesség áll. A hosszabb és minőségi munkával töltött idő folyamatos kihívást jelent társadalmaink számára. 

A munkaképesség története

1980 és 1989 között a munkaképesség mint új paradigma evolúcióját a munkahelyi rokkantsághoz képest az OHIM indította el. Tartalmazta a munkaképességi index (WAI) fejlesztését, valamint a finn önkormányzati alkalmazottak (1981–2009) követéses vizsgálatát. 

1990 és 1999 között egy 11 éves követéses vizsgálat eredményei alapján dolgozták ki a munkaképesség fejlesztésének koncepcióját. Bevezették a munkaképességi indexet (WAI) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokban. Megkezdődött a munkaképesség-koncepció és a WAI nemzetközivé tétele (Hollandia, Ausztria, Németország). Összesen 17 nemzetközi munkaképességi konferenciát, szimpóziumot és workshopot szervezett a Nemzetközi Foglalkozás-egészségügyi Bizottság (ICOH) és a Nemzetközi Ergonómiai Szövetség (IEA) 1990 és 2018 között. A nemzetközi kutatási tevékenységről azóta több könyv és kiadvány jelent meg. A WAI-t több mint 30 nyelvre fordították le. 

2000 és 2009 között a Finn Nemzeti Munkaképességi Felmérés alapján létrehozták a „munkaképességi ház” elnevezésű koncepciót . A kutatási eredmények gyakorlatba ültetését szorgalmazták. Németországban és Ausztriában munkaképességi képzés, coaching és tanácsadás indult. Munkaképességi coachingban mintegy 1300 főt képeztek ki, akik közül több mint 500 fő aktív munkaképesség-szolgáltató. Németországban WAI hálózat jött létre. Hollandiában a Blik op Werk országos szintű tevékenységet folytatott a munkaképesség nyilvánosságának javítása érdekében. Kutatási tevékenység indult az ausztráliai Melbourne-i Swinburne Műszaki Egyetem Business, Work and Ageing területén is. 

2010-ben frissítették a munkaképesség ház modelljét. Új eszközök jelentek meg, mint például a Work Ability Plus Ausztriában és a Work Ability 2.0 Finnországban. A Bécsi Egyetem orvosi karán munkaképességi posztgraduális képzés indult. Németországban munkaképességi intézetet hoztak létre. Németországban az Initiative Neue Qualität der Arbeit ( https://www.inqa.de/EN/Home/home.html ) címmel jelent meg hét munkaképességi eszköz átfogó katalógusa. 

Számos tudományos közlemény jelent meg a Finn Longitudinal Study of Aging Municipal Employees (FLAME) tanulmányból a FIOH, a Jyväskyläi Egyetem és a Tamperei Egyetem, Finnország együttműködésében. Megkezdődött az együttműködés a foglalkozás-egészségügyi kutatás és a gerontológia között. 

Munkaképesség-kutatási tevékenységek

A munkaképesség kutatási tevékenységeinek nagy része a foglalkozás-egészségügyi kutatásra, epidemiológiára és ergonómiára, az utóbbi időben pedig a foglalkozásgerontológiára összpontosult. Ennek köszönhetően jelentősen javult a munkaképességet befolyásoló tényezők megértése. Az emberi erőforrás és a munka közötti kölcsönhatás intenzív és dinamikus. Ezek a kölcsönhatások az életút és az idősödés következtében változnak. Az emberi erőforrás (egészségügyi és funkcionális képességek, kompetencia, értékek, attitűdök és motiváció) és a munka (igények, munkaszervezés és menedzsment) egyensúlya kulcsfontosságú. A rossz egyensúly csökkenti a fizikai, szellemi és vegyes munkavégzés munkaképességét, mind a férfiak, mind a nők körében. A legtöbb tanulmány azt mutatja, hogy a rossz egyensúly oka túlnyomórészt a munkaszervezési és vezetési problémákra, vagy az idősödés miatti humánerőforrás-csökkenésre vezethető vissza. Emellett a család és a szűk közösség is befolyásolja az emberi erőforrás és a munka egyensúlyát. Ezért a munkaképesség elősegítése még átfogóbbá és összetettebbé válik. A munkaképesség előmozdítása új potenciális fejlesztési terület a munkavégzés fejlesztői számára. A dinamikus és változó munkaszervezetek helyzete az eddigieknél nehezebbé teszi a megfelelő beavatkozások megvalósítását. A következőkben felsorolt okok figyelembe vételével a beavatkozások hatékonyabbá tehetők. 

Tudás-Tett Szakadék (Knowing-Doing Gap) 

A hatékony beavatkozások kihívása mögött a knowing-doing (KD) szakadék áll. A KD-szakadék azt jelzi, hogy a munkahelyi problémákkal kapcsolatos ismeretek szélesebb körűek ahhoz képest, hogy miként tudjuk a tudást tettekre váltani. Minden munkahelyi felmérés bővíti ismereteinket azokról a tényezőkről, amelyeket javítani kell a munkaképesség javítása érdekében. Úgy tűnik, sokkal könnyebb fejleszteni tudásunkat, mint sikeres cselekvéseket végrehajtani. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a tudományos ismeretek munkahelyeken történő gyakorlati hasznosításába és kompetenciáink bővítésére. 

Több országban összegyűjtött tapasztalatok alapján legalább három fő ok magyarázza, hogy miért nőnek a KD-rések. Az első a szükséges intézkedések rangsorolásának hiánya. A munkaképességet negatívan befolyásoló tényezők hosszú listája könnyen azonosítható a munkaképesség felméréssel, de az összes lényeges változó megváltoztatása nem kivitelezhető, ezért elengedhetetlen prioritások meghatározása. A második ok a beavatkozások által érintettek alacsony részvételi aránya. A harmadik probléma az eredményváltozó, amelynek kellően érzékenynek kell lennie a változásokra. A munkaképességi indexet (WAI) széles körben használják eredményváltozóként, de érzékenynek kell lennie az egészséggel kapcsolatos változásokra. Ezenkívül a vezetői csoportnak a szervezet képviselőiből kell állnia, beleértve a vezetőket, a HR vezetőket, a munkavállalókat, a biztonsági személyzetet és más megelőző munkásokat, hogy döntsenek a beavatkozások fontossági sorrendjéről. A prioritást a párbeszédre kell alapozni, ahol mindenki elmondhatja véleményét, és külső segítő segítségével konszenzus születhet. Ez a folyamat új kommunikációs kultúrát igényel a szervezeten belül. A beavatkozási lista jelentősen csökkenthető, így a megvalósítás jobban megvalósítható. A beavatkozások hatékonyságát azonban felhígíthatja a passzív részvételi arány. Az eredményeknek érzékenynek kell lenniük a változásokra, és tartalmazniuk kell a beavatkozás WAI-ra gyakorolt hatásait. Végül a felügyelők és a művezetők magatartásának javítása a legnehezebb feladat, és csak a képzés által közvetlenül érintettek kerüljenek be a beavatkozási csoportba. Ha ez megtörténik, a WAI javulása jelentős lehet egy kontrollcsoporthoz képest.  Összefoglalva, a WAI igen nagy kihívást jelent a beavatkozások terén, különösen az idősebb munkavállalók körében, akik könnyen szembesülnek az életkorral összefüggő személyes erőforrások és egészségi állapot változásaival. A WAI mellett gyakran szükség van az eredmények szélesebb körű mérésére is. 

Munkaképesség 2.0

A finn technológiai iparág nagy Good Work–Longer Career Programja (2010–2015) számára új módszereket dolgoztak ki a munkaképesség értékelésére. A felmérési módszer (Work Ability Personal Radar) a munkaképesség ház modelljének dimenzióira fókuszált. A tételeket úgy választották ki, hogy mindegyik konkrét cselekvés eredményváltozójaként használható legyen. Például a munka dimenziójában a 13. kérdés a következő: Kap-e visszajelzést a felettesétől a munkavégzéséről (0-10 skála)? Ha a beavatkozás a felügyelők visszajelzési kultúrájának javítására irányul, az eredmény közvetlenül jelzi, hogy az intézkedések mennyire voltak sikeresek. 

A Work Ability 2.0 második eszköze, a Work Ability–Company Radar közvetlenül a beavatkozások sikeresebbé tételére összpontosít. Ennek a módszernek a segítségével rangsorolják a cselekvéseket, és konkrét tervet készítenek. Mind a prioritások felállítása, mind a megvalósítási terv egy reprezentatív irányítócsoport közötti párbeszéd segítségével jön létre. A beavatkozásokhoz csak 1–3 legmagasabb prioritású célt kell figyelembe venni, és a beavatkozásnak egyszerre csak egy dimenzióra kell összpontosítania (például egészségre vagy munkára). A felmérés és a rangsorolás kombinációja megvalósíthatóvá és eredményessé teszi a beavatkozásokat. Finnországból (technológiai ipar, kb. 100 cég) és Németországból (gyártóipar, forgalom, szolgáltatás és kórházak) szerzett tapasztalatok ígéretesek. A kihívás egy olyan vállalati kultúra kialakítása, amely pozitívan hat a párbeszédre és a döntéshozatali folyamatra. A folyamat kezdetén gyakran szükség van egy külső, független facilitátorra. A Work Ability 2.0 mottója: kevesebb, de a legfontosabb fejlesztések elvégzése. 

A munkaképesség jövőbeli kihívásai

A munkaképesség átfogó, dinamikus koncepciója lehetőséget kínál a munkaszervezetek számára a hosszabb és jobb munkavégzés támogatására. A munkaképesség-menedzsment új potenciális fejlesztési terület a felügyelők számára, amely mind az egészség-, mind az életkor-kezelést lefedi. Amint a munkaképesség-menedzsment a felügyelők egyik alapfeladatává válik, a felmérési eredmények megvalósítása hatékonyabb lesz. A felügyelők munkaképesség-menedzsment iránti elkötelezettsége az eredményeik éves értékelésével javítható. Finnországban a felügyelők mintegy 30%-a felelős a munkaképesség-menedzsmentért. A kihívás az, hogy elegendő időt, erőforrást és személyzetet biztosítsanak számukra a megvalósításhoz. 

Napjaink trendje több európai országban a munkahelyi jólét javítása. A munkahelyi jóllét sokféleképpen felfogható, de leginkább a munkaképesség minőségi vonatkozásait kell hangsúlyoznia. A jobb munkahelyi jólét indikátorai megtalálhatók a frissített munkaképességi ház modellben (harmadik emelet), amely a megbecsülést, a bizalmat, a méltányos bánásmódot és a támogatást használja. A munkahelyi jólét valójában nem jöhet létre munkaképesség nélkül. 

Az Aging and Work (ICOH) tudományos bizottságban 2000 elején lezajlott viták határozottan alátámasztották a foglalkozás-egészségügyi kutatás és a gerontológia közötti szakadék áthidalásának szükségességét. A munkaképesség-kutatás egyik fontos jövőbeli aspektusa a foglalkozási gerontológia lenne. 28 éves követéses vizsgálatunk azt mutatta, hogy a nyugdíjba vonulás előtti munkaképesség hosszú távú hatással volt a mindennapi élet tevékenységeire. Ha a WAI nyugdíj előtt kitűnő vagy jó volt, akkor az idősebb idősek jelentős része később, 73–85 éves korban fogyatékosságmentes, önálló életet élhetett. A WAI sikeres népszerűsítése hosszú távú hatásokkal jár, és közvetetten befolyásolhatja az idősödési folyamatot. 

A cikk forrása Juhani Ilmarinen, az International Journal of Environmental Research and Public Health felületén online publikált írása: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720430/ 

Tartson velünk

csatlakozzon közösségünkhöz!

 

Ha szívesen csatlakozna közösségünkhöz, látogasson el irodánkba munkanapokon 8:30-12:00 óra között és töltse ki regisztrációs lapunkat. Ha kérdése van, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeink egyikén.

Irodánk címe

Széchenyi sétány 6.
Kecskemét
6000

(Széchenyi István Közösségi Ház)

 

Oldalak
Főoldal
rólunk
CédrusKörök
Hírek
Kapcsolat
Képzések
Időslátógató
HírösNagyi
Szolgáltatások
Időslátogatók
HírösNagyik
Gondoskodó szolgálat
Halló itt vagyok!
Telefonszámunk
+36 76 444 583
Email címünk:
kapcsolat@cedrusnetkecskemet.hu
Kövess Minket
G-T7YPG39EJV